Streef naar nul verspilling in HR!

0

Van elf willekeurige  werknemers in België :

  • is er 1 afwezig op het werk wegens langdurige ziekte
  • voelen er 5 zich slecht
  • voelen 8 werknemers zich niet (voldoende) gemotiveerd

 

0

Van elf willekeurige  werknemers in België :

  • verandert er slecht één van werkgever
    (hetzij uit vrije wil hetzij omdat ze
    ontslagen worden).
0

Ik heb de beslissing genomen om aan mijn welzijn en mijn loopbaan te werken met de Alignoscoop

omdat dat goed is
voor mijn gezondheid.

Over

Rightplacement

Het Rightplacement-team is gespecialiseerd in talentmanagement en coaching in de privé, publieke en niet-commerciële sector en helpt u het verlies aan menselijk en financieel kapitaal als gevolg van ontslagen, absenteïsme, demotivatie en ontslag van uw beste talent tot een minimum te beperken. Creëer met ons een cultuur van vrijwillige mobiliteit en medeverantwoordelijkheid van loopbanen tussen werkgever en werknemers!

 

01

Begrijpen waar uw problemen met menselijk kapitaal vandaan komen.

Als manager zou u graag een check-up doen van de gezondheid van uw menselijk kapitaal, of u bent zich bewust van demotivatie, absenteïsme, ontslag of frequente ontslagen binnen uw organisatie. Met de Alignoscope helpen wij u de oorzaken van deze financiële en menselijke verliezen te begrijpen door een reeks interviews met uw personeel af te nemen om terugkerende oorzaken en mogelijke oplossingen te identificeren.Als (bedrijfs)leider zou jij graag een check-up doen van de gezondheid van uw menselijk kapitaal, of u bent zich bewust van ontsporingsfactoren binnen je organisatie zoals afnemende motivatie motivatie, absenteïsme, ontslag of conflicten binnen jouw organisatie. Met de Alignoscoop helpen wij u de oorzaken van deze financiële en menselijke verliezen te begrijpen door een reeks interviews met uw personeel af te nemen om terugkerende oorzaken en mogelijke oplossingen te identificeren

02

Burn-outs en ontslagen voorkomen

Burn-out en ontslagen kosten zowel werkgevers als werknemers moreel en financieel veel geld. Onze aanpak is eerder gericht op preventie dan op genezing, op het aanpakken van het probleem bij de wortel, individueel of collectief. Wij kunnen ook curatief optreden door de lijdende, ontevreden of ongemotiveerde werknemer in staat te stellen weer op het goede spoor te komen, hetzij binnen de structuur, hetzij binnen de uitgebreide omgeving van zijn of haar werkgever: het ecosysteem.

03

Een reorganisatie menselijker en minder kostbaar maken. Een reorganisatie doorvoeren op een menselijke manier en met minder kosten? Het kan

Reorganisaties zijn in onze VUCA-wereld onvermijdelijk geworden. Je kan ze bundelen in één grote herstrucutrering, maar al te vaak zijn de kosten omgekeerd evenredig met de tijd die nodig is voor de voorbereiding. Of je kan de organisatie zelf beweeglijker maken. “Agile”, “Lean” en andere kreten passeren dan de revue. Maar wat met je mensen? Bewegen die mee? Organisaties waar arbeidsmobiliteit wordt aangemoedigd, hebben een voordeel ten opzichte van organisaties waar werknemers zelden of nooit van baan veranderen en hun loopbaan in eigen hand nemen.

Wij ondersteunen u bij het mobiliseren van uw talent om hen in een rol te plaatsen die het best bij hen past, met het oog op hun carrièremogelijkheden en in de ruimere context van uw ecosysteem (klanten, leveranciers, partners, filialen). Op die manier kunt u het menselijk kapitaal dat zij vertegenwoordigen, maximaal behouden. Met Rightplacement vermindert u niet alleen de financiële en psychologische impact van een reorganisatie binnen uw organisatie aanzienlijk, maar verhoogt u ook de motivatie van uw medewerkers.

04

Mobiliteit, motivatie en talentmanagement bevorderen.

Talent-, loopbaan- en competentiemanagement is geen eenvoudige zaak, maar het belang ervan neemt alleen maar toe en wordt een strategische troef voor uw organisatie. Gedreven door nieuwe technologieën en ontwrichtende fenomenen zoals de COVID-pandemie en de klimaatverandering, moet u zich voortdurend afvragen of u vandaag over het talent beschikt dat u zal helpen om morgen te overleven… Wij zijn van mening dat als u binnen uw organisatie weinig mobiel bent, uw overlevingskansen zullen afnemen naarmate de technologie verandert en de vereiste vaardigheden veranderen. Als de mobiliteit in uw organisatie laag is, helpen wij u een kader voor loopbaanbeheer en mobiliteit aan te reiken dat tienvoudig is, omdat het openstaat voor het ecosysteem van uw organisatie en gebaseerd is op het principe van gedeelde loopbaanverantwoordelijkheid. Dit betekent dat wij uw werknemers helpen de juiste vaardigheden en het juiste bewustzijn op het gebied van loopbaanmanagement te ontwikkelen voor een grotere inzetbaarheid en meer voldoening in het werk. Je carrière leiden in plaats van beslissingen te nemen als het te laat is om nog iets te doen.

Rightplacement is gebaseerd op...

Rightplacement is een innovatief model voor human resource management. Het is niet alleen een diagnostisch instrument, maar ook een kader dat kan worden toegepast om in te spelen op actuele problemen in de wereld van de arbeid. Deze kwesties van personeelsbehoud, loopbaan- en talentmanagement worden aangepakt vanuit het perspectief van welzijn op het werk voor maximale prestaties.
Het gaat dus om een systemische aanpak van de problemen in verband met motivatie, absenteïsme, burn-out of ontslag als gevolg van een wanverhouding tussen werknemer en werkgever in termen van wat zij elkaar te bieden hebben en wat zij nodig hebben.

Dit model draagt aldus bij tot het behoud en de verrijking van het in het systeem van de onderneming aanwezige menselijk kapitaal, door ontwikkeling binnen dat systeem mogelijk te maken via intern talentbeheer of via een onderlinge uitwisseling van menselijk kapitaal.
Kortom, rightplacement wil werkgevers en hun werknemers in staat stellen zich te heroriënteren in een klimaat van vertrouwen en constructiviteit, waarbij mobiliteit binnen het ecosysteem van de werkgever wordt aangemoedigd en zelfs bevoorrecht.

Ons doel :

Rightplacement is al enkele jaren aan het rijpen in het brein van Yves Mertens, outplacement- en loopbaanmanagementcoach. Gepassioneerd door mensen, maatschappelijke transitie en ontzet door de menselijke en financiële verspilling die gepaard gaat met ontslag, uitputting en demotivatie op het werk, besloot hij een model te ontwikkelen dat loopbaanmanagement, circulaire economie en afstemming combineert.

Begin 2020 heeft hij zijn krachten gebundeld met Marie-Sophie Noël, een coach en trainer in de publieke sector met dezelfde passie, en met Christian Dirkx, die 9 jaar lang directeur was van IBM België-Luxemburg en nog steeds betrokken is bij verschillende werkgroepen op het gebied van HR. Dankzij hun vaardigheden en ervaring kan het team u een innoverende en verstandige oplossing bieden om het beheer van het menselijk kapitaal in uw organisatie te optimaliseren.

 

Rightplacement en de Alignoscoop zijn gericht op...

Of u nu een leider of een senior manager van een organisatie bent, het is belangrijk voor u om te zorgen voor de gezondheid van het financiële en menselijke kapitaal zonder welke uw organisatie niet goed kan presteren. U wordt ongetwijfeld geconfronteerd met de moeilijkheid om uw talenten aan te werven, te mobiliseren, te behouden en te motiveren. Misschien wordt u ook geconfronteerd met absenteïsme, burn-out of met het feit dat sommige van uw werknemers niet meer voldoen aan de eisen van de sector op het gebied van vaardigheden. Deze verschijnselen kosten uw organisatie veel geld of zullen u veel geld gaan kosten, en het is tijd om daar iets aan te doen. De juiste plaatsingsstrategie en de bijbehorende afstemming kunnen u bij deze uitdagingen enorm helpen.

Als werknemer van een organisatie kunt u zich in uw huidige baan uit het lood geslagen, ongemotiveerd of gefrustreerd voelen. En toch is het niet zo gemakkelijk voor u om deze baan te verlaten, u heeft genoeg goede redenen om te blijven waar u bent. Maar zijn dat echt goede redenen? Er zijn betere dingen te doen dan je carrière te lijden, te klagen, de jaren voorbij te laten gaan en te wachten op het pensioen… of het ontslag! U kunt ervoor kiezen uw loopbaan in eigen hand te nemen en proberen te veranderen wat u kunt veranderen terwijl u bij uw werkgever blijft, of zelfs van baan veranderen binnen de organisatie, in organisaties dicht bij uw werkgever of ver daar vandaan, zolang u maar op één lijn zit met wie u bent en wat u wilt in uw baan! Met rightplacement en alignoscope beschik je over een kader voor reflectie en actie om vervulling op het werk te vinden.

Christian Dirkx

Christian Dirkx had een loopbaan bij Société Générale de Banque en IBM, waar hij negen jaar lang directeur Human Resources voor België en Luxemburg was, en vervolgens internationale HR-functies bekleedde. Een op het eerste gezicht weinig gevarieerde loopbaan binnen twee dynamische organisaties, waardoor hij ingrijpende en voortdurende veranderingen heeft kunnen meemaken, en waarin hij pleit voor mobiliteit van talent als een belangrijke factor in de motivatie van werknemers. Vandaag is hij actief in verschillende werkgroepen en is hij samen met Yves co-auteur van het boek over Rightplacement.

Yves Mertens

Yves beoefent professionele coaching sinds 2012. Zijn atypische loopbaan in het FMCG-, retail- en marktonderzoeksecosysteem en zijn acht jaar ervaring in outplacement brachten hem ertoe Rightplacement te ontwikkelen en op te richten. Hij wil in de wereld van het werk het woord verspreiden om het menselijk kapitaal in psychologisch en financieel opzicht te maximaliseren en schrijft nu samen met Christian het boek over dit onderwerp.

Marie-Sophie Noël

Psycho-educator en gediplomeerd coach met vijftien jaar ervaring op het gebied van human resources en meer in het bijzonder in training en coaching, begeleidt Marie-Sophie zowel mensen in hun professionele transitie als organisaties bij de implementatie van een Rightplacement strategie.

Order het boek
"Licenciement ? Pas pour moi, merci." "Waste no more talent."

Prijs: €30 incl. btw + verzendkosten*.

*€10 voor België en €15 voor Frankrijk

Contacteer ons

Phone: + 32 475 29 42 49
Email: info@rightplacement.be
ALCC 27 Haagwindelaan 3090 Overijse

ALCC 27 Haagwindelaan 3090 Overijse | BTW BE 501554732